Güncel

Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname nedir?

Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname nedir, nasıl alınır, nasıl doldurulur? Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname ek-1 doldurulmuş örneği

Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname nedir?

Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname nedir, nasıl alınır, nasıl doldurulur? Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname ek-1 doldurulmuş örneği

Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname
Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname

Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname, öğrencinin velisi tarafından doldurulmuş ve aile gelir durumunu gösteren bilgileri içermektedir. Beyannameye göre, ailenin yıllık net geliri belirlenmiş ve bu gelir ailenin fert sayısına bölünerek fert başına düşen yıllık tutar hesaplanmıştır.

Velinin işi ve işyeri adresi beyan edilmiş, gelir durumunu gösteren belgeler ise ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmıştır. Velinin eşi çalışmıyor, dolayısıyla ek gelir kaynağı bulunmamaktadır.

Ailenin net yıllık gelir toplamı belirlenmiş ve aile üyelerinin kimlik numaraları beyan edilmiştir. Ayrıca, velinin, bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi de eklenmiştir.

Bu bilgiler doğrultusunda, ailenin maddi durumunun orta düzeyde olduğu ve öğrencinin yatılı olarak okula kabul edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Ancak, öğrencinin burs alması veya maddi yardım talep etmesi halinde, aile bütçesi incelenerek burs/maddi yardım miktarı belirlenecektir. Aynı zamanda öğrencinin velisi, aile gelirinde herhangi bir artış ya da azalış durumunda okul yönetimine bilgi verecektir.

Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyannamesi nasıl alınır?

Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyannamesi, genellikle okul ya da burs veren kurum/kuruluş tarafından istenmektedir. Veliler, beyannameleri okul veya kurum/kuruluşa teslim etmekle yükümlüdürler.

Beyannamenin alınması için, genellikle veliden aşağıdaki belgelerin istenmesi gerekmektedir:

1. Velinin gelir durumunu belirten belgeler (vergi beyannamesi, maaş bordrosu, serbest meslek sahibi ise vergi dairesinden alınan belge vb.)

2. Varlıklarını gösteren belgeler (banka hesap dökümleri, taşınmaz mal varlığına ilişkin belgeler vb.)

3. Ailede bulunan diğer fertlerin gelirine ilişkin belgeler (varsa aile bireyleri tarafından alınan maaş, aileye burs vb. yardımlar)

Beyanname, ailenin gelir durumunu göstermektedir. Bu nedenle, beyanname doğru bilgileri içermelidir ve yanlış beyan edilmesi durumunda cezai yaptırımlar uygulanabilir.

Ayrıca, burs veren kurumlar/kuruluşlar, öğrenci ailesinin maddi durumunu belirlemek için bazı sorular sorabilirler. Sorular, öğrencinin eğitim giderlerinin karşılanması için gerekli maddi desteğin belirlenmesi amacıyla sorulmaktadır.

Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname nasıl doldurulur?

Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyannamenin doldurulması için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

1. Beyannamenin başlığına ailedeki öğrencinin adı, soyadı ve okuduğu okulun adı yazılır.

2. Ailenin toplam yıllık net geliri yazılır. Bu gelir, velinin vergi beyannameleri, maaş bordrosu, serbest meslek sahibi ise vergi dairesinden alınan belgeler vb. ile belirlenebilir.

3. Beyanname, velinin maddi durumunu gösteren belgeler dikkate alınarak doldurulur. Örneğin, veli maaşlı bir çalışan ise, aylık maaş tutarının yanı sıra vergi, SGK kesintileri vb. bilgiler de beyannamede yer alabilir.

4. Aynı şekilde veli serbest meslek sahibi ise, ödemiş olduğu vergi tutarı, gider kalemleri gibi bilgiler beyannamede yer alabilir.

5. Eğer öğrencinin velisi veya eşi, başka bir işte çalışmıyorsa veya ekstra bir geliri yoksa bu bilgi beyannamede de belirtilmelidir.

6. Beyanname, ailedeki fert sayısı da dikkate alınarak doldurulur ve ailenin fert başına düşen yıllık gelir tutarı belirlenir. Bu tutar, burs başvurusunun değerlendirilmesinde önemli bir kriter olacaktır.

7. Beyannamenin sonunda, velinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı, soyadı, yakınlık derecesi ve kimlik numarası belirtilir. Bu bilgilerin yanı sıra, varsa ailede engelli bireylerin durumu hakkında bilgi de beyannamede yer alabilir.

Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyannamenin doğru ve tam bir şekilde doldurulması, burs başvurusunun kabul edilme şansını artıracaktır. Ancak, yanıltıcı bilgi veren veliler, cezai yaptırımlarla karşılaşabilirler.

Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname ek-1 doldurulmuş örneği

Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyannamenin ek-1 doldurulmuş örneği aşağıdaki gibidir:

———————————————————————

EK-1: AİLE İÇİN BAŞVURU SAHİBİNİN (ÖĞRENCİ) YAKINLARI HAKKINDA BİLGİ ve İSTİSNA BEYANNAMESİ

1. BAŞVURU SAHİBİ
Adı Soyadı: …………………. T.C. Kimlik No: …………………. Velisi: ………………….
Doğum Tarihi: …………………. Doğum Yeri: …………………. Cinsiyeti: ………………….

2. BAŞVURU SAHİBİNİN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN ADI-SOYADI VE YAKINLIK DERECELERİ

a) Anne ………………………………………………………………………

b) Baba ………………………………………………………………………

c) Diğer Bakmakla Yükümlü Olduğu Fertler (Ad-Soyad & Yakınlık Derecesi)
…………………………………………………………………………..

3. EŞİ VEYA ÇOCUKLARI İÇİN BEYANAT (VARSA)

a) Eşinin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik No : ………………………..

b) Çocuklarının Adı Soyadı ve T.C. Kimlik No : ………………………..

4. BAŞVURU SAHİBİ VEYA EŞİNİN ESKİ EŞİNİN ADI SOYADI (VARSA) : ………………………..

5. İSTİSNA DIŞINDAKİ GELİRLERİ (AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE)

GELİRİN AÇIKLAMASI | KİMLERDEN ALINDIĞI | AYLIK TUTARI
……………………………….. | …………………………….| ……………………………..

6. İSTİSNA TUTARLARI (AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE)

BİREYSEL EMNİYET SİSTEMİ PRİMİ | ……………………………………. | ……………………………….
KREDİ/KART ÖDEMESİ | ……………………………………. | ……………………………….
ÇALIŞAN EŞLERDEN ALINAN MAAŞ VE DIĞER HAKLARI | ……………………………………. | ……………………………….
GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER | ……………………………………. | ……………………………….
DİĞER GELİRLER | ……………………………………. | ……………………………….

7. AİLE İÇERİSİNDEKİ HER FERT İÇİN YILLIK NET GELİR TUTARI (AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE)

ADI SOYADI | T.C. KİMLİK NO | AYLIK GELİR TUTARI | YILLIK GELİR TUTARI
………………………………|……………………|………………………..|……………………….
………………………………|……………………|………………………..|……………………….
Toplam: …………………………………………………………………………………………………

8. AILEYE AİT MAL VARLIKLARI

YERİ | AÇIKLAMA | YILLIK DEĞER
……………………………|……………………………………………|………………………

Yukarıda yaptığım beyanların kanunen gerektirdiği gibi doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederim.

Velisinin Adı ve Soyadı: ………………………………………….

Tarih: …………………………………

————————————————————————————–

Yukarıdaki örnek, öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyannamenin ek-1 doldurulmuş halidir. Beyannamenin doğru bir şekilde doldurulması, burs başvurusunun kabul edilme şansını artıracaktır.

#ÖĞRENCİ YARDIMLARI NELERDİR? NASIL BAŞVURULUR?

Yıldız Vermek İster Misin?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu